Henkilökunta

Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)isyy.fi.

Anna-Kristiina Mikkonen

Anna_Kristiina_Mikkonen_mustavalko

Pääsihteeri
puh. 044 576 8417, paasihteeri(at)isyy.fi

Pääsihteeri vastaa ylioppilaskunnan henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä yleishallinnosta ja sääntöjen ja lainmukaisuudesta.

Pääsihteerin tärkeimmät työtehtävät ovat hallituksen ja edustajiston sihteröinti ja valmistelut. Pääsihteeriin voi ottaa yhteyttä kaikissa hallintoon liittyvissä asioissa, kuten avustushakemuksissa. Pääsihteeri antaa myös yleistä neuvontaa ja tukea sekä pystyy tarvittaessa ohjaamaan oikean ihmisen juttusille.

Joensuun kampus

Heli Aalto

Heli Aalto_nettisivulle_muokattu

Korkeakoululiikunnan suunnittelija
p. 044 576 8445, liikuntasuunnittelija(at)isyy.fi

Helena Eronen

Tietosuojavastaava
puh. 0400 581 776, tietosuojavastaava(at)isyy.fi

Tietosuojavastaava toimii asiantuntijana tietosuoja-asioissa sekä yhteyspisteenä ISYYlle ja valvontaviranomaiselle.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on:
– seurata tietosuojasääntöjen noudattamista
– antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista
– antaa neuvoja tietosuojan vaikutustenarvioinnin (DPIA) tekemisestä ja valvoo vaikutustenarvioinnin toteutusta
– toimia rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
– tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa ja toimii valvontaviranomaisen yhteyshenkilönä.

Tietosuojavastaavalle voit ilmoittaa havaitsemistasi tietoturvallisuuden tai tietosuojan puutteista ja väärinkäytöksistä.

Liisa Kainulainen

Viestintäkoordinaattori
puh. 044 576 8430, liisa.kainulainen(at)isyy.fi

Viestintäkoordinaattori suunnittelee ja toteuttaa ISYYn nettisivu-uudistusta sekä tekee viestintää Joensuun kampuksella. Ota yhteyttä, jos sinulla on kehitysideoita viestintäkanaviin, erityisesti nettisivuihin, liittyen tai haluat lisätietoja ISYYn viestinnästä.

Pekka Koivaara

pekkakoivaaraBW

Edunvalvontasihteeri, häirintäyhdyshenkilö
puh. 044 576 8465 (7.1.2019 alkaen), soko(at)isyy.fi

Ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeri toimii ylioppilaskunnan asiantuntijana ylioppilaskunnan sosiaali- ja koulutuspoliittisissa asioissa. Edunvalvontasihteeri valmistelee ylioppilaskunnan kannanotot ja vastaa hallinnon opiskelijaedustajien valinnan valmistelusta. Edunvalvontasihteeriin voi ottaa yhteyttä opiskelijan oikeusturvaan, opintotukeen, opetusjärjestelyihin, opintojen sujuvuuteen tai opiskelijan terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa.

Jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen oppimisympäristöön! Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö on ihminen, joka selvittää opiskelijaan kohdistuneita häirintätapauksia. Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöön voit ottaa yhteyttä, mikäli koet yliopiston piirissä kiusaamista, syrjintää, rasismia, seksuaalista häirintää tai asiatonta käytöstä. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.

Hannele Mirola

Hannele Mirola_mustavalko

Toimistosihteeri
puh. 044 576 8449 (7.1.2019 alkaen), toimisto.joensuu(at)isyy.fi

Toimistosihteerin löydät Joensuun kampustoimistolta. Häneltä saat lukuvuositarrat ja ISYYn kalenterit sekä tietoa opiskelijakorttiin ja jäsenmaksuun liittyvistä asioista. Voit myös varata tiloja, lainata liikuntavälineitä, ilmoittautua ISYYn tapahtumiin ja ostaa haalarimerkkejä sekä vuokrata kestoastioita tai videotykin. Toimistosihteeri vastaa kysymyksiisi. Ellet keksi, keneltä kysyä, kysy toimistosihteeriltä!

Juho Mutanen

Juho Mutanen_mustavalko

Vapaa-aika- ja liikuntasihteeri
puh. 044 576 8418 (7.1.2019 alkaen), vapaa-aika(at)isyy.fi

Vapaa-ajan sihteerin tehtäviin kuuluu kokonaisvastuu liikuntapalveluiden järjestämisestä sekä ylioppilaskunnan järjestötoiminnasta Joensuussa. Vapaa-ajan sihteeri organisoi liikuntapalveluita ja -tapahtumia (mm. liikuntailtapäivä) yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille sekä osallistuu liikunnan kehittämiseen. Lisäksi hän toimii ainejärjestöjen, kampusjärjestöjen ja kerhojen yhteyshenkilönä ja vastaa järjestöjen kouluttamisesta ja järjestöviestinnästä. Hän osallistuu myös ylioppilaskunnan viestinnän tuottamiseen ja kehittämiseen.

Vapaa-ajan sihteeriin voit olla yhteydessä kaikissa yliopiston liikuntapalveluita, järjestöjä ja tarvittaessa viestintää koskevissa asioissa.

Heli Siponen 

heli-siponen_mv

Kansainvälisten asioiden koordinaattori
puh. 044 576 8456 (7.1.2019 alkaen), kv.joensuu(at)isyy.fi
Facebook: Heli International-Joensuu Siponen

Kv-sihteerin työnkuvaan kuuluu kaikki, mikä liittyy kansainväliseen liikkuvuuteen, mutta ennen kaikkea saapuvien kv-opiskelijoiden palveluiden tuottaminen ja niiden jatkuva kehittäminen. Kv-sihteeri huolehtii englanninkielisestä tiedottamisesta, kv-opiskelijoiden edunvalvonnasta, vapaa-ajan ohjelman järjestämisestä sekä yhteydenpidosta Itä-Suomen yliopiston kv-palveluihin ja muiden ylioppilaskuntien kv-sektoreihin.

Voit kääntyä kv-sihteerin puoleen, jos olet kiinnostunut kv-liikkuvuudesta tai kotikansainvälistymisestä (kerhotoiminta, tuutorointi, kv-asiat ainejärjestöissä). Kv-sihteeriin kannattaa olla yhteydessä myös, jos haluat tiedottaa esim. kiinnostavasta tapahtumasta englanninkielellä Joensuussa asuville kv-opiskelijoille.

Kuopion kampus

Mikko Aaltonen

Asiantuntija, koulutus- ja sosiaalipolitiikka
puh. 044 576 8414, koso(at)isyy.fi

Ylioppilaskunnan edunvalvonnan asiantuntija toimii ylioppilaskunnan asiantuntijana ylioppilaskunnan sosiaali- ja koulutuspoliittisissa asioissa. Hän valmistelee ylioppilaskunnan kannanotot ja vastaa hallinnon opiskelijaedustajien valinnan valmistelusta. Häneen voi ottaa yhteyttä opiskelijan oikeusturvaan, opintotukeen, opetusjärjestelyihin, opintojen sujuvuuteen tai opiskelijan terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa.

Roosa Hänninen (vanhempainvapaan sijainen)

Järjestöasiantuntija
puh. 044 576 8419, jarjestoasiantuntija(at)isyy.fi
Facebook: Järjestöasiantuntija Isyy Kuopio

Järjestöasiantuntijan löytää ylioppilaskunnan Kuopion kampustoimistolta Lukemalta aina toimiston aukioloaikoina. Häneltä saat lukuvuositarrat, opiskelijapysäköintiluvat ja ISYYn kalenterit sekä tietoa opiskelijakorttiin ja jäsenmaksuun liittyvistä asioista. Toimistolta voit ostaa myös erilaisia tuotteita haalarimerkeistä tapahtumalippuihin. Myös SYKETTÄ-liikuntapalveluiden tarroja voi noutaa ja ostaa järjestöasiantuntijalta toimiston ollessa avoinna. Järjestöasiantuntija toimii Kuopion kampuksen ainejärjestöjen, kampusjärjestöjen ja kerhojen yhteyshenkilönä. Lisäksi järjestöasiantuntija hallinnoi Studentian bändikämppätiloja. Ellet keksi, keneltä kysyä, kysy järjestöasiantuntijalta!

Heljä Koistinen

Viestintäsuunnittelija
puh. 044 576 8426, tiedotus(at)isyy.fi
Facebook: Tiedotussihteeri Isyy

Viestintäsuunnittelija on ylioppilaskunnan viestintäasiantuntija, joka vastaa jäsenistölle ja medialle suunnatusta tiedotuksesta sekä sen organisoinnista ja kehittämisestä ISYYn pääviestintäkanavissa (verkkosivut, viikkotiedotteet, Uljaan ISYYllä on asiaa -palsta, Facebook, Instagram). Viestintäsuunnittelija myös kouluttaa, auttaa ja neuvoo viestintään liittyvissä asioissa.

Viestintäsuunnittelijan tärkeimpiin työtehtäviin kuuluu päivittäisviestintä ISYYn tiedotuskanavissa, viestinnän kehittäminen sekä viestintään liittyvissä asioissa neuvominen ja ohjeistaminen.

Ota yhteyttä jos:
– sinulla on kysyttävää tai kehittämisideoita ISYYn viestintäkanaviin liittyen
– kaipaat apua tai neuvoja viestintäasioissa
– haluat materiaalia ISYYn viikkotiedotteisiin tai muihin viestintäkanaviin

Erja Leinonen

Erja Leinonen_mustavalko

Kirjanpitäjä
puh. 044 576 8423, erja.leinonen(at)isyy.fi

ISYYn kirjanpitäjä vastaa kirjanpidon lisäksi myynti- ja ostoreskontran hoidosta sekä palkanlaskennasta. Kirjanpitäjään voit olla yhteydessä esimerkiksi, jos tarvitset apua (ISYYn) kerhon raha-asioiden hoitamisessa.

KV- ja hallintokoordinaattori (Ei tällä hetkellä valittuna)

Kv- ja hallintokoordinaattori
puh. 044 576 8413, kv.kuopio(at)isyy.fi
Facebook: Annika International-Kuopio Rajasalo

Hallintokoordinaattorin työnkuva koostuu tilavarauksien teosta (Lukema ja Tiukanlinna), hallituksen päätösluetteloiden laatimisesta sekä tapahtumien ja koulutusten järjestämisestä. Kansainvälisten asioiden (kv-)koordinaattorin työnkuvaan puolestaan kuuluu englanninkielinen tiedottaminen, kv-opiskelijoiden edunvalvonnasta ja palveluista huolehtiminen sekä toiminnan järjestäminen ja kehittäminen yhdessä ESN KISA:n kanssa.

Yllämainittujen lisäksi voit kääntyä koordinaattorin puoleen, jos olet kiinnostunut kv-liikkuvuudesta tai kotikansainvälistymisestä (kerhotoiminta, tuutorointi, kv-asiat ainejärjestöissä) tai tarvitset esimerkiksi Lukemaa käyttöösi. Koordinaattoriin kannattaa olla yhteydessä myös, jos haluat tiedottaa esim. kiinnostavasta tapahtumasta englanninkielellä Kuopiossa asuville kv-opiskelijoille.

Sirpa Risto

Sirpa Risto_mustavalko

Korkeakoululiikunnan liikuntasuunnittelija
Toimistopäällikkö, Kuopion kampus
Luottamushenkilö
Työsuojeluvaltuutettu
puh. 044 5768446, liikuntasuunnittelija.kuopio(at)isyy.fi
Facebook: Sirpa Risto (Liikuntasuunnittelija Paristo)

Liikuntasuunnittelijalla on vetovastuu SYKETTÄ -palveluista, jotka tarjoavat liikuntapalveluja Itä-Suomen Yliopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle. Liikuntasuunnittelija suunnittelee, tuottaa ja kehittää SYKETTÄ -korkeakoululiikuntapalveluja Kuopiossa. Hän myös hallinnoi korkeakoululiikuntapalvelujen taloutta ja selvittää rahoitusmahdollisuuksia. Lisäksi liikuntasuunnittelija koordinoi yhteistyötä erilaisten liikuntapalvelujen tuottajien kanssa ja toimii esimiehenä liikuntaohjaajille.

Terhi Valtanen

Kioskityöntekijä
puh. 044 576 8429, terhikvaltanen(at)gmail.com