Edustajisto

Edustajiston puheenjohtajisto (2018)

Edustajiston puheenjohtaja Jonni Nykänen, epj(a)isyy.fi

Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Tommi Anttalainen, evpj1(a)isyy.fi
Edustajiston 2. varapuheenjohtaja Brenda Nissén, evpj2(a)isyy.fi

Edustajiston valiokunnat

Hyvinvointivaliokunta: hyvinvointivaliokunta(a)isyy.fi
Sääntövaliokunta: saantovaliokunta(a)isyy.fi
Talous- yritysyhteistyö- ja tilavaliokunta: talyrtilavaliokunta(a)isyy.fi
Viestintä- ja tulevaisuusvaliokunta: vietulevaliokunta(a)isyy.fi