Tulokset

Vuoden 2017 vaalien tulokset

Edustajistovaalien tulokset_2017 (pdf) (päivitetty 13.11.2017 tarkistuslaskennan perusteella)
Ehdokkaat ja annetut äänet (pdf) (päivitetty 13.11.2017 tarkistuslaskennan perusteella)
Tiedekuntakohtaiset äänestäjämäärät (pdf)
Edustajistovaalien tulosten vertailu 2017, 2015 ja 2013 (pdf) (päivitetty 13.11.2017 tarkistuslaskennan perusteella)
Tiedote: ISYY:n viidensissä edustajistovaaleissa rikottiin 30 % äänestystavoite (8.11.2017)
Tiedote: Edustajistovaalien äänimäärä nousi yhdellä tarkistuslaskennassa (13.11.2017)
Tiedote: Opiskelijat äänestivät aktiivisesti ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa – valtakunnallinen äänestysprosentti kasvoi edellisistä vaaleista

Tuloksesta on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus KVL:lle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tuloksen julkaisusta. Valituksen voi tehdä, kuten ISYYn sääntöjen 66§:ssä määrätään. Lopullisen vaalituloksen vahvistaa ISYYn edustajisto.

Lue lisää:

ISYY:n edustajistovaaleissa äänesti ennakkoon 18,95 % äänioikeutetuista

Vuoden 2015 vaalien tulokset

Edustajistovaalien 2015 tulokset (pdf)
Ehdokkaat ja annetut äänet (pdf)

Tuloksesta on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus KVL:lle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tuloksen julkaisusta. Valituksen voi tehdä, kuten ISYYn sääntöjen 66§:ssä määrätään. Lopullisen vaalituloksen vahvistaa ISYYn edustajisto.

Edustajistovaalien 2015 ja 2013 tulosten vertailu (pdf)
Tiedekuntakohtaiset äänestäjämäärät (pdf)
Tiedote: Uudet ryhmät jyräsivät ISYY:n edustajistovaaleissa

Lue lisää:

ISYY:n edustajistovaalien ennakkoäänestys vilkkaampaa kuin viime vaaleissa