Kv-palvelut

Kansainvälisten eli kv-palveluiden työnkuvaan kuuluu kaikki, mikä liittyy kansainväliseen liikkuvuuteen, mutta ennen kaikkea saapuvien kv-opiskelijoiden palveluiden tuottaminen ja niiden jatkuva kehittäminen.

Ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden sihteeri sekä kv-koordinaattori huolehtivat englanninkielisestä tiedottamisesta, kv-opiskelijoiden edunvalvonnasta, vapaa-ajan ohjelman järjestämisestä sekä yhteydenpidosta Itä-Suomen yliopiston kv-palveluihin ja muiden ylioppilaskuntien kv-sektoreihin.

Voit kääntyä kv-sihteerin tai -koordinaattorin puoleen, jos olet kiinnostunut kv-liikkuvuudesta tai kotikansainvälistymisestä (kerhotoiminta, tuutorointi, kv-asiat ainejärjestöissä).

Kv-sihteeriin tai -koordinaattoriin kannattaa olla yhteydessä myös, jos haluat tiedottaa esim. kiinnostavasta tapahtumasta englanninkielellä kv-opiskelijoille.

Henkilökunnan yhteystiedot

Ainejärjestön kv-vastaava

Kansainvälisyydellä on yhä tärkeämpi merkitys yliopistossa, korkeakouluyhteisössä ja ylipäätään yhteiskunnassa. Ainejärjestöjen kv-vastaavat tekevät tärkeää työtä kansainvälisyyden edistämiseksi omissa ainejärjestöissään.

Kv-vastaavan tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia siitä, että ainejärjestön englanninkielinen viestintä on kunnossa (yhdessä muun hallituksen kanssa!), jotta jokainen kielitaidosta riippumatta löytää mukaan oman ainejärjestönsä toimintaan. Vaihto-opiskelijoiden lisäksi yliopistolla on myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, jotka olisi hyvä ottaa huomioon ainejärjestön toiminnassa.

Kv-vastaava voi seurata oman oppialansa kv-asioita, pyrkiä vaikuttamaan oman oppialansa vaihto- ja harjoittelukohteisiin sekä toimia yhteistyössä laitoksen kv-koordinaattorin kanssa tuoden esiin opiskelijoiden toiveita kansainvälisyyteen liittyen.

Kv-vastaava voi suunnitella ainejärjestölle kansainvälisen ekskursion tai vaikka illan, jossa kokataan yhdessä kv-opiskelijoiden kanssa.

Kv-vastaava pyrkii toiminnallaan edistämään kotikansainvälistymistä, sillä aina ei ole pakko lähteä ulkomaille ollakseen kansainvälinen. Alakohtaiset kansainvälistymismahdollisuudet voivat olla hyvinkin vaihtelevia, kannattaa siis keskustella kansainvälisyyteen liittyvistä toiveista ja ajatuksista oman ainejärjestön kesken.

Kv-vastaavan tehtäviin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä ISYYn hallituksen kv-vastaavaan.

Hallituksen yhteystiedot