Edunvalvonta

Edunvalvonnassa asioita joko halutaan muuttaa opiskelijalle parempaan suuntaan tai estää niitä muuttumasta huonompaan suuntaan.

Ylioppilaskunnalla on lakisääteinen velvollisuus toimia opiskelijoiden edunvalvojana, eli käytännössä ylioppilaskunta on aina opiskelijan asialla.

Edunvalvonta käsittää koko opiskelijaelämän skaalan isoista, periaatteellisista ja rakenteellisista muutoksista aivan arkipäiväiseen toimintaan, kuten siihen, millä ja miten täytät kauppakassisi.

Edunvalvonnan arvoja ovat mm. oikeus hyvään opiskelijaelämään, opiskelun mahdollistavaan minimitoimeentuloon, valinnan vapaus, mahdollisuus hyvään opiskeluun ja oppimisympäristöön, oikeus terveydenhuoltoon ja mahdollisuus valmistua haluamaltaan alalta hyvin työllistymis- tai jatko-opintomahdollisuuksin.

Edunvalvonta pitää sisällään neuvontaa, opastusta, neuvottelua, keskustelua, vuoropuhelua, edustamista jne. Joskus jopa suoraa kansalaisvaikuttamista. Tarkoituksena on, että opiskelijan ääni tulisi kuulluksi niin yliopiston kuin muidenkin opiskelijaa lähellä olevien ryhmien päätöksenteossa.

Ylioppilaskunnalla on kaksi edunvalvonnan asiantuntijaa: koulutus- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija sekä edunvalvontasihteeri, minkä lisäksi ylioppilaskunnan edunvalvonta on hyvin paljon vapaaehtoisten varassa. Hyviä edunvalvonnallisia toimintakohteita ovat esim. ISYYn edustajistovaalit, edunvalvontajaosto, ainejärjestöt, muut opiskelijajärjestöt tai ISYYn EVVK (Edunvalvonta voi kannattaa) Facebook-ryhmä.

Edunvalvojan kultainen muistisääntö: asiat eivät ole koskaan niin hyvin, ettei niitä voisi koettaa parantaa!

Lue lisää:

Facebook: Edunvalvonta voi kannattaa -ryhmä
ISYY: Henkilökunnan yhteystiedot
ISYY: Mukaan toimintaan
ISYY: Jaostot