Kerhot

Kerhot ovat Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan alaisia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä, joiden tarkoituksena on järjestää mielekästä vapaa-ajan toimintaa yliopisto-opiskelijoille. Kerhon toiminnan tulee olla lain, hyvien tapojen ja ylioppilaskunnan toiminnan mukaista. Kerhojen toimijat koostuvat ISYYn jäsenistä. Kerhot voivat hakea toimintaansa avustusta ylioppilaskunnalta.

Kuinka perustat kerhon:

1. Kerho perustetaan pitämällä perustamiskokous, jonka pohjalta laaditaan perustamiskirja. Perustamiskirjan allekirjoittavat vähintään viisi kerhon jäseniksi liittyvää ylioppilaskunnan jäsentä.

2. Kerholle tulee laatia säännöt. Säännöissä on mainittava ainakin kerhon nimi, tarkoitus, toimintamuodot, sen hallituksen kokoonpano ja valintatapa, taloudenhoidon järjestäminen sekä menettely kerhon purkautuessa tai sitä lakkautettaessa.

3. Kerholle tulee valita johtokunta, jossa on vähintään kolme jäsentä. Johtokunnassa tulee olla ainakin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä kerhon taloudesta vastaava henkilö. Esimerkiksi taloudesta vastaava henkilö voi hyvin toimia myös varapuheenjohtajana. Vähintään johtokunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan täytyy olla ISYYn jäsen. Johtokunnan jäsenet vastaavat kerhon puolesta sen toiminnasta aiheutuvista velvoitteista.

4. Hakemus kerhoksi tulee tehdä kerhojen rekisteröitymislomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää kerhon perustamiskokouksen pöytäkirja, kerhon säännöt rekisteröityessä ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma. Säännöt tulee ilmoittaa uudestaan, jos ne ovat muuttuneet viime hakemuksen jälkeen.

Kerhon tulee päivittää yhteystietonsa vuosittain. Jos kerho ei ilmoita yhteystietojaan helmikuun loppuun mennessä, kerho ei voi käyttää ylioppilaskunnan budjettivaroja eikä ylioppilaskunnan tiloja tai mitään muita kerholle kuuluvia etuuksia. Kun kerho korjaa tilanteen, kaikki yllämainitut sanktiot poistetaan. Kerholle ilmoitetaan ennen mahdollisten sanktioden toimeenpanoa.

Lue lisää:

Hakemukset ja lomakkeet
Oppaat ja esitteet
Säännöt ja ohjeistukset