Ainejärjestöt

Jokaisella ainejärjestöllä on oma kummi ISYYn hallituksessa. Tiedot ainejärjestökummeista löytyvät hallituslaisten yhteystietojen ja esittelyjen yhteydestä.

Joensuun ainejärjestöt

Ablaut ry on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen saksan kielen opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: ablautry.blogspot.fi, ablautry(at)gmail.com, Facebook-ryhmä: Ablaut Ry, Instagram

Bunsen ry on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kemian pääaine- ja sivuaineopiskelijoiden ainejärjestö. Ainejärjestö perustettiin vuonna 1980, ja se on siitä asti valvonut jäsentensä etuja sekä yhdistänyt kemian alan opiskelijoita. Aktiivinen järjestömme järjestää etujen valvonnan lomassa myös mahtavia kemuja ja tapahtumia.

Lisätietoja: bunsenry(at)gmail.com, Facebook, Instagram

Echo ry is the English students’ association in UEF. We organize different kinds of fun events more or less related to the English speaking culture and also help our students with any and all problems concerning studying in UEF. Every English student is welcome to join Echo.

More information: echory.blogspot.fi, echo.uef(at)gmail.com, Facebook group: Echo ry, Instagram

Epsilon ry on Itä-Suomen yliopiston matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: epsilon-ry.collapick.com, epsilon(at)cs.joensuu.fi, Facebook, Instagram

Fides Ostiensis ry on vuonna 1997 perustettu läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö, jonka keskeisenä tehtävänä on opiskelijoiden etujen ja hyvinvoinnin vaaliminen. Järjestämme aktiivisesti monipuolista toimintaa sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa.

Lisätietoja: fidesostiensis.fi, Facebook, Instagram

Godis ry: Ruotsin kielen opiskelijoiden ainejärjestö tunnetaan nimellä Godis, ja se huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta sekä järjestää ohjelmaa vapaa-ajalle. Yli 30 vuoden ajan Godis on ollut osa Joensuun virkeää opiskelijaelämää sekä omalla porukalla että yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa.

Lisätietoja: godisry.blogspot.fi, godis.ry(at)gmail.com, Facebook, Instagram

Iskra ry on Itä-Suomen yliopiston venäjän opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: sites.google.com/site/iskrauef, iskra.uef(at)gmail.com, Facebook-ryhmä: Iskra ry

Joensuun Metsäylioppilaat ry on Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden opiskelijoiden vuodesta 1982 asti toiminut ainejärjestö. Yhdistyksen jäseniä ovat siihen liittyneet maatalous-ja metsätieteiden kanditaateiksi ja maistereiksi opiskelevat Forstit ja Torstit.

Lisätietoja: jmyo.fi, metsaylioppilaat(at)lists.uef.fi,  Facebook, Instagram

Joraus ry on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen aineenopettajiksi opiskelevien ainejärjestö.

Lisätietojajorausry.webs.com, joraus.maili(at)gmail.com, Facebook, Instagram

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry on Joensuussa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden järjestö. Judica valvoo jäsentensä etua oikeustieteen laitoksella, tarjoaa useita jäsenetuja sekä järjestää hyödyllistä ja mukavaa vapaa-ajan ohjelmaa. Judica toimii myös yhdyssiteenä paikallisten työnantajien ja opiskelijoiden välillä.

Lisätietoja: www.judica.fi, puheenjohtaja(at)judica.fi, Facebook, Instagram

Kassos ry on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietojakassosry.wordpress.com, kassosry.uef(at)gmail.com, Facebook, Instagram

Kotex ry on kotitalouden- ja tekstiilityön opettajaksi opiskelevien ainejärjestö. Kotex järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia. Kotexlaiset tunnistat tapahtumissa oransseista haalareista, joista olemme ylpeitä. Kotexlaiset tunnetaan iloisesta asenteesta ja yhdessä olemisesta. Kotexilaiset osallistuvat tapahtumiin Oranssia energiaa! -asenteella.

Lisätietoja: kotexry.blogspot.fi/, Facebook, Instagram

Legio Ostiensis ry eli Legio on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella erikoisjuristeiksi opiskelevien ainejärjestö. Legion jäseneksi voi liittyä HTK/HTM tutkinnon pääaineopiskelijat. Ainejärjestömme koostuu oikeustieteisiin erikoistuvista Eurooppaoikeuden, Ympäristöoikeuden, Vero-oikeuden, Hallinto-oikeuden, Siviilioikeuden, Rikos- ja prosessioikeuden sekä Oikeustaloustiede ja Lainsäädäntötutkimuksen opiskelijoista. Legio tarjoaa jäsenilleen huvia ja hyötyä tapahtumien, etujen ja edunvalvonnan muodossa.

Lisätietojalegio.fi/legio, hallitus(at)legio.fi, Facebook, Instagram

Lingtwisti ry on Itä-Suomen yliopiston vieraiden kielten ja kääntämisen sekä yleisen kielitieteen opiskelijoiden poikkitieteellinen ainejärjestö. Ainejärjestöön voivat liittyä kaikki vieraiden kielten ja kääntämisen oppiaineryhmän opiskelijat. Lingtwisti tekee yhteistyötä kääntäjien ammattijärjestöjen kanssa ja järjestää monenlaista toimintaa, esim. tutustumisillan fukseille syksyllä.

Lisätietoja: www.uef.fi/lingtwisti, lingtwisti(at)gmail.com, Facebook-ryhmä: Lingtwisti ry, Instagram

Mikrovillus ry on Joensuun biologian opiskelijoiden tiivis ja aktiivinen ainejärjestö. Järjestämme paljon tapahtumia, mm. syysexcun ja 8-Appron. Mikrovillus on myös tärkeä yhdysside opiskelijoiden välillä ja valvoo jäsentensä etuja. Toimimme biologian opiskelijoiden yhdyskanavana tiedekunnan, ylioppilaskunnan sekä muiden ainejärjestöjen suuntaan.

Lisätietojamikrovillus.wordpress.com, mikrovillus.ry(at)gmail.com, Facebook, Instagram

Nefa-Joensuu ry on kulttuurintutkijoiden ainejärjestö. Pääainevaihtoehtoja ovat mediakulttuuri ja viestintä, kulttuuriantropologia, kirjallisuus, musiikkitiede, perinteentutkimus, sukupuolentutkimus ja taiteensosiologia. Nefa järjestää värikkäälle joukolleen erilaista vapaa-ajantoimintaa. Perustapahtumia ovat mm. fuksiaiset, pikkujoulut, omanlaiset retket, punkkua ja punaviiniä sekä Makaroonikerhon kokoontumiset. Nefalaiset tunnistaa tummanharmaista haalareista.

Lisätietoja: nefajoensuu.net, nefajoensuu(at)uef.fi, Facebook, Instagram

Oidipus ry on Itä-Suomen yliopiston psykologian opiskelijoiden oma upea ainejärjestö. Pieni ja pirteä turkoositurkkinen ainejärjestömme on kaikkien oppiaineemme opiskelijoiden tukena niin opintotaipaleella kuin vapaa-ajan vietossa. Oidipuksen tarkoitus on turvata psykologian opiskelijoiden etuja Joensuun yliopistoelämässä sekä pitää huolta, että myös juhliminen ja sosiaalinen yhdessäolon kuuluvat opiskelijoidemme arkeen.

Lisätietoja: oidipus.fi, oidipusry(at)gmail.com, Facebook, Instagram

Opossumi ry on Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksessa opiskelevien oma ainejärjestö. Pienen, mutta eloisan ainejärjestömme toiminnan lähtökohtana ovat jäseniemme tarpeet ja toiveet: ajamme opo-opiskelijoidemme asioita, organisoimme mielenkiintoisia tapahtumia ja järjestämme virkistävää vapaa-ajan ohjelmaa opiskelun vastapainoksi. Tervetuloa mukaan opossumilaisten iloiseen joukkoon!

Lisätietoja: sites.google.com/site/opossumiry, opossumiry(at)gmail.com, Facebook, Instagram

Optimi ry on Joensuun kampuksen kauppatieteilijäin ainejärjestö. 15-vuotiaan ainejärjestömme tärkeimpinä tehtävinä hoidamme jäseniemme edunvalvontaa sekä järjestämme erilaisia tapahtumia niin omille jäsenille kuin poikkitieteellisesti. Toimimme aktiivisesti myös kansallisella tasolla ja mahdollistamme jäsenillemme tapahtumia ympäri Suomen. Optimin tapahtumakalenteria on myös pyritty rakentamaan siten, että jokainen Optimin jäsen kokisi hyötyvänsä jäsenyydestä konkreettisesti. Hyötyä rakennetaan kiinnostavien ja monipuolisten tapahtumien myötä. Kaiken kaikkiaan, kehitämme jatkuvasti toimintaamme pyrkien siihen, että fraasi ”opiskeluaika on elämän parasta aikaa” pitäisi täydellisesti paikkansa jokaisen jäsenemme kohdalla.

Lisätietoja: optimiry.fi, optimi(at)optimiry.fi, Facebook, Instagram

Pistis ry on Joensuussa 1988 perustettu ortodoksisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö. Sen ensisijainen tehtävä on toimia jäsentensä edunvalvojana. Olemme pieni ainejärjestö ja järjestämmekin lähinnä keskenämme monenmoista, pientä, opiskeluintoa tukevaa ja rentoon ilonpitoon tähtäävää toimintaa.

Lisätietoja: pistisry.fi, pistisry(at)gmail.com, Facebook

Poikkeus ry on Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan opiskelijoiden poikkeuksellisen aktiivinen ainejärjestö. Me haluamme tehdä yliopisto-opiskelusta kaikille vielä hieman hauskempia, tapahtumarikkaampaa ja kehittävämpää. Haluamme, että kaikki viihtyvät Joensuussa poikkeuksellisen yhteisöllisessä erkkajengissämme!

Lisätietoja: poikkeusry.wordpress.com, poikkeusry(at)gmail.com, Facebook-ryhmä: Poikkeus ry, Instagram

Popsi ry on Joensuun kampuksella opiskelevien luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö. Järjestömme tarkoituksena on valvoa jäsentemme etuja, järjestää vapaa-ajan toimintaa sekä kehittää luokanopettajien koulutusta. Järjestämme aktiivisesti erilaisia aktiviteetteja jäsenistöllemme. Osa tapahtumista on kaikille avoimia, kuten keväällä 2015 ensimmäistä kertaa järjestetty Herkkuappro. Kampuksen tapahtumissa popsilaiset tunnistaa punaisista haalareista.

Lisätietoa: popsiry.wordpress.com, popsiry(at)gmail.com, Facebook, Instagram

Sulo ry on Joensuun kampuksella toimiva lastentarhanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö. Järjestämme hulvattomia bileitä, tapahtumia, tempauksia jne. Sulo – Suloisesti sun!

Lisätietoja: sulory.nettisivu.org, sulory(at)live.fi, Facebook, Instagram

Praxis ry on Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa ja filosofiaa opiskelevien ainejärjestö, joka on perustettu 1987. Toimintaamme kuuluu jäsentemme edunvalvonta sekä monipuolinen tapahtumien järjestäminen ympäri vuoden. Vuosittain on luvassa kaikille kaupungin opiskelijoille suunnatut Back to School –bileet sekä Yliopiston viralliset pikkujoulut. Praxiitin tunnistat mustista haalareista!

Lisätietoja: praxisry.net, praxisry(at)gmail.com, Facebook, Instagram

Tombolo ry on Itä-Suomen yliopiston maantieteen, yhteiskuntamaantieteen, ympäristöpolitiikan ja ympäristöoikeuden opiskelijoiden ainejärjestö, joka toimii aktiivisesti Joensuun kampuksella. Tombolo ry syntyi vuonna 2015, kun kaksi vanhaa ainejärjestöämme, Coriolis ry ja Loikka ry, yhdistivät voimansa ja toimimme nyt yhdessä opiskelijoidemme etujen puolustajana ja vapaa-ajan toiminnan järjestäjänä. Toimimme myös yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa tarjoten poikkitieteellisiä tapahtumia Joensuun opiskelijoiden iloksi.

Lisätietoja: uef.fi/web/tombolo, tombolo(at)uef.fi, Facebook, Instagram

Täky ry on jäsentensä näköinen poikkitieteellinen ja -taiteellinen Itä-Suomen yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö, joka pukeutuu suomenlipunsiniseen. Jo vuodesta 1973 on Täky tarjonnut virkistystä ja edunvalvontaa opintopisteiden ankeassa erämaassa tarpoville jäsenilleen.

Tule mukaan monipuoliseen toimintaamme!

Lisätietoja: taky.fi, taky(at)taky.fi, Facebook, Instagram

Varnitsa ry on historian opiskelijoiden ainejärjestö Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Varnitsan toimintaan kuuluu historianopiskelijoiden etujen valvominen ja tarvittaessa myös niiden vaatiminen, mutta näkyvin osa Varnitsan toimintaa on erilaisten vapaa-ajan aktiviteettien järjestäminen jäsenilleen.

Lisätietoja: varnitsa.wordpress.com, varnitsary(at)gmail.com, Facebook, Instagram

Kuopion ainejärjestöt

Dentina ry heräsi uudestaan henkiin lokakuussa 2010, kun uusi sukupolvi hammaslääkäriopiskelijoita palautti sen elävien kirjoihin hammaslääkärikoulutuksen alettua uudelleen Kuopiossa. Dentina valvoo jäsentensä etuja opiskelurintamalla ja järjestää kaikenlaista mukavaa toimintaa opiskelijoilleen sekä tuo yhteen alan opiskelijat vahvistaen kollegialisuutta.

Lisätietojadentina.fi, Facebook, Instagram

Fortis ry on Farmasian opiskelijoiden aktiivinen ainejärjestö. Fortis ry järjestää tapahtumia koulutuksia ympäri vuoden. Tunnistat meidät tumman vihreistä haalareista. Toimistomme on Canthian 1. Kerroksessa huoneessa 1112, missä myymme mm. kurssikirjoja ja haalarimerkkejä. Lähde mukaan toimintaan!

Lisätietoja: fortis.fi, hallitus(at)fortis.fi, Facebook, Instagram

Hyeena ry on Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen ympäristöalan ja sovelletun fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Hyeena järjestää jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa bileistä ja excursioista lettukesteihin sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin. Lisäksi Hyeena huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta yliopistolla. Hyeenat tunnistaa punaisista haalareista, joiden selässä on nimikkoeläimemme kuva. Hyeenoilla on haaskaa laumassa!

Lisätietoja: hyeena.net, Facebook, Instagram

Kulti ry on biolääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö, joka kantaa punaisia haalareita. Valvomme opiskelijoidemme etuja mm. opintoasioissa sekä järjestämme ympäri vuoden koulutuksellista ja viihteellistä toimintaa, kuten yritystapahtumia ja bileitä. Opastamme fuksit akateemiseen maailmaan ja mahdollistamme opiskelijoidemme tutustumisen biolääketieteen alan työelämään. Kerhohuoneemme, eli Kultihuone, löytyy Snellmanian 2. kerroksesta Café Hav a Javan läheisyydessä sijaitsevasta pommisuojasta (SN2064).

Lisätietoja: kultiry.net, Facebook, Instagram

Kuopion lääketieteen opiskelijat KuoLO ry on Kuopion kampuksen lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: kuolo.fi, pj(at)kuolo.fi, Facebook, Instagram

Preemio ry on Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Preemio toimii opiskelijoidensa edunvalvojana opintoihin liittyvissä asioissa sekä tarjoaa tämän lisäksi opiskelun vastapainoksi runsaasti vapaa-ajan aktiviteetteja. Vuoden kulkua siivittävät mm. erilaiset teemabileet, sitsit, helmikuiset vuosijuhlamme unohtamatta Kuopion poikkitieteellisiä Haalaribileitä sekä liikunta-aktiviteetteja.

Lisätietoja: preemio.fi, pj(at)preemio.fi, Facebook, Instagram

Retikka ry on ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö, joka pitää huolta opiskelijoistaan sekä kehittelee jäsenistölleen rentouttavia vapaa-ajan viihdykkeitä. Syksyllä kasvikset voi tavata kastajaisissa, kostajaisissa ja pikkujoulusitseillä. Keväällä retikat mm. uskaltautuvat Kuopion ulkopuolelle kevätretken merkeissä, polkaisevat ylikypsät yksilöt maailmalle ja kiertävät kaupungin kuppilat pyöräexcullaan. Retikkalaisten ylpeytenä ja tunnusmerkkinä on ehtymätön ruokatarjoilu (ja ruokahalu)!

Lisätietoja: retikkary.fi, retikka-hallitus(at)lists.uef.fi, Facebook, Instagram

Serveri ry on Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: serveriry.fi, Facebook

Socius ry on Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen yhteiskuntatieteitä opiskelevien oma ainejärjestö. Kokoamme yhteen kaikki toverit viettämään antoisaa opiskelijaelämää. Tärkein tehtävämme on ylläpitää jäsentemme hyvinvointia ja tätä edistämme järjestämällä monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja huolehtimalla edunvalvonnasta. Sociuslaiset tunnistaa keltaisista haalareista ja iloisen rempseästä meiningistä! Tervetuloa mukaan toimintaan!

Lisätietoja: sociusry.com, hallitus(at)sociusry.com, Facebook, Instagram

TERHO ry on Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen, terveystaloustieteen, kansanterveystieteen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon, liikuntalääketieteen ja ergonomian opiskelijoiden etu- ja yhteistyöjärjestö. TERHO huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta. Edunvalvonnan lisäksi TERHO järjestää jäsenillensä erilaisia aktiviteetteja ympäri vuoden. Terholaiset tunnistaa sinisistä haalareista.

Lisätietoja: terhory.fi, Facebook, Instagram