Hallitus

Asiat valmistelee ja toimeenpanee edustajiston valitsema hallitus.

Hallitus päättää myös järjestöavustusten jakamisesta, antaa lausuntoja ja kannanottoja opiskelijoita koskevista asioista sekä on yhteydessä Suomen ylioppilaskuntien liittoon (SYL) ja muihin ylioppilaskuntiin.

Kullakin hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa.

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

Hallitus Instagramissa

ISYYn hallitus näyttää paloja arjestaan ISYYn Instagram-tilillä @isyyuef. Instagramista voi seurata, millaisten asioiden parissa hallitus työskentelee ja keitä se tapaa.

Hallitus Twitterissä

ISYYn hallitusta voi seurata myös Twitterissä nimellä @ISYYH.

Hallituksen selonteot

Hallituksen kuukausittaiset selonteot löytyvät Dokumentit-osiosta, Hallituksen selonteot -sivulta.