Edustajiston valiokunnat

Edustajisto voi perustaa enintään toimikaudekseen valiokuntia. Edustajisto määrittää valiokunnan tehtävät, sen toimialan ja jäsenet valiokuntaa perustaessaan.

Valiokunta voi tehdä edustajistolle tai hallitukselle esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista.

Sääntövaliokunta

Sääntövaliokunta on edustajiston ainut sääntömääräisesti pakollinen valiokunta. Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin. Mikäli sääntöjen tulkinnasta tulee erimielisyyksiä, sääntövaliokunta esittää ylioppilaskuntaa sitovan sääntötulkinnan edustajiston puheenjohtajalle. Lisäksi, sääntövaliokunta antaa lausunnon ylioppilaskunnalle tai sen toimielimille niiden käsitellessä oikaisupyyntöä tai -vaatimusta.

Sähköposti: saantovaliokunta(at)isyy.fi

ISYYn linjapaperivaliokunta

UEF-visio valiokunta