Edustajisto

Ylioppilaskunnan ylin päättävä elin on 39-jäseninen edustajisto, joka valitaan parittomien vuosien marraskuun alussa pidettävin vaalein kaksivuotiskaudeksi.

Edustajisto valitsee vuosittain hallituksen hoitamaan ylioppilaskunnan toimintaa.

Vuosittaisen toiminnan linjat ja talous määritellään toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa, jotka edustajisto vahvistaa.

Edustajiston kokousten päivät ja paikat vuonna 2018

Kevät 2018:

24.1. perehdytys klo 17–19 ja kokous klo 19- (videoyhteys)
14.3. videoyhteys
18.5. Savonlinna

Syksy 2018:

27.9.
24.10.
21.11. (tarvittaessa)
4.12.

Kokoukset ovat avoimia kaikille ISYYn jäsenille. Kokoukset pyritään mahdollisuuksien mukaan myös striimaamaan, jotta niitä voi seurata etänä.

Edustajisto:

Edustajiston puheenjohtajisto ja tehtävät

Edustajiston puheenjohtaja Jonni Nykänen
Edustajiston 1. varapj. Tommi Anttalainen
Edustajiston 2. varapj. Brenda Nissén

Puheenjohtajan tehtävät:
Ylioppilaskunnan puheenjohtajan tehtävä on valvoa ylioppilaskunnan toiminnan lain- ja säännönmukaisuutta sekä tukea edustajiston antaman strategisen ohjauksen toteutumista ylioppilaskunnan jokapäiväisessä toiminnassa.

Tapaamiset yliopiston, kaupunkien sekä maakuntien johdon kanssa ja edustaminen erilaisissa tilaisuuksissa ovat keino huolehtia siitä, että ISYY on mukana päätöksenteossa kaikilla tasoilla niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti.

Varapuheenjohtajiston tehtävät:
Edustajiston varapuheenjohtajisto toimii puheenjohtajan apuna ja tukena edustajiston toiminnan johtamisessa. Lisäksi he toimivat edustajiston kokouksessa puheenjohtajana, jos varsinainen puheenjohtaja on estynyt.

Varapuheenjohtajilla on kokonaisvaltainen käsitys ylioppilaskunnan toiminnasta, ylioppilaskunnan puheenjohtajan ohella he valvovat strategisten linjojen toteutumista. Varapuheenjohtajat pysyttelevät ajan tasalla ylioppilaskunnan asioissa ja heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Edustajiston yhteystiedot