Organisaatio

Ylioppilaskunnan organisaatio muodostuu seuraavista:

– Noin 13 000 ylioppilaskunnan jäsenestä, jotka ovat ylioppilaskunnan pohja ja perusta.

Edustajistosta (39 jäsentä) eli ylioppilaskunnan ylimmästä päättävästä elimestä, joka valitaan kahden vuoden välein vaaleilla. Edustajistolla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Lisäksi edustajisto voi perustaa itselleen erilaisia valiokuntia työnsä tueksi.

Hallituksesta (7–10 jäsentä), jonka edustajisto valitsee vuosittain ja joka valmistelee ja toimeenpanee asiat. Hallituksella on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajilla on omat vastuukampukset.

Henkilökunnasta, jotka työskentelevät eri kampuksilla.

Kampusvaliokunnista, jotka toimivat Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Kampusvaliokuntiin kuuluu ylioppilaskunnan hallituksen jäseniä sekä ISYYn jaostojen puheenjohtajat.

Jaostoista. Savonlinnan kampuksella jaostojen tehtäviä hoitavat ainejärjestöt.