Arvot

Yhdenvertaisuus

– Jokaisella Itä-Suomen yliopiston opiskelijalla on yhtäläiset mahdollisuudet opiskella ja toimia ylioppilaskunnassa, yliopistoyhteisössä ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Opiskelijat ovat yhdenvertaisessa asemassa yhteiskunnassa ja keskenään yliopistossa.

– Ylioppilaskunnan toiminta, jaetut etuudet ja palvelut jakautuvat tasaisesti eri kampuksille ja toimintatasoille.     

Yhteisöllisyys

– Ylioppilaskunnan toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua mukaan ylioppilaskunnan toimintaan ja kokea toiminta palkitsevaksi.

– Ylioppilaskunnan toimijajoukko kuvastaa kampuksien välistä luontevaa yhteistyötä ja ajatusta työstä yhteisen hyvän eteen.

Edelläkävijyys

– Olemme elinvoimainen ja rohkea ylioppilaskunta, joka aktiivisesti edistää jäsenistön hyvinvointia. Olemme edistyksellinen, joustava ja aloitteellinen toimintatapojen uudistaja.

– Ylioppilaskunta on verkostoitunut yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka on mukana vaikutusvaltaisesti kehittämässä kampuskaupunkien elinympäristöä.