Hakemukset ja lomakkeet

Ainejärjestöt

Ainejärjestön rekisteröintilomake (pdf)
Ainejärjestön yhteystietojen päivityslomake

Kampusjärjestöt

Kampusjärjestön rekisteröintilomake (pdf)
Kampusjärjestön yhteystietojen päivityslomake

Kerhot

Kerhon rekisteröintilomake (pdf)
Kerhojen yhteystietojen päivityslomake
Maksumääräys (pdf)
Laskutusmääräys (pdf)

Avustukset

Hankeavustuksen maksatuspyyntö (pdf)

Jäsenmaksut

Jäsenmaksun palautuslomake (pdf)

Edustajistovaaleihin liittyvät lomakkeet löytyvät Vaalidokumentit- ja asiakirjat -sivulta.

Ohjeistus hankesuunnitelman tekemiseen löytyy Säännöt ja ohjeistukset -sivulta.