Edustajistovaalien kalenteri

Kaikki kampukset:

4.10.2017 klo 15 mennessä jätettävä ehdotus ehdokaslistaksi, ilmoitus vaaliliiton vaaliasiamiehestä, ehdokassuostumukset sekä ilmoitus
vaaliliiton perustamisesta keskusvaalilautakunnalle tai pääsihteerille

9.10.2017 klo 12.00 mennessä tehtävä korjaukset ja täydennykset ehdokaslistoihin

10.10.2017 edustajistovaalien ehdokaslistat tulevat nähtäviksi ylioppilaskunnan virallisille ilmoitustauluille

30.10.–3.11.2017 ennakkoäänestys klo 9–00

8.11.2017 varsinainen vaalipäivä klo 9–18

8.11.2017 vaalivalvojaiset

 

Joensuu:

8.11.2017 vaalivalvojaiset

Kuopio:

8.11.2017 vaalivalvojaiset

Savonlinna:

8.11.2017 vaalivalvojaiset