Avustukset

Ylioppilaskunta jakaa vuosittain yleis- ja hankeavustuksia.

Yleisavustukset jaetaan kerran vuodessa ja niiden hakuaika on syksyllä.

Hankeavustuksia jaetaan kahdesti vuodessa. Syksyn hankeavustuksia haetaan edellisenä keväänä ja kevään hankeavustuksia edellisenä syksynä.

Yleisavustukset

Yleisavustus on tarkoitettu yhteisön toiminnan turvaamiseen yhteisön oman varainhankinnan ohella. Yleisavustus myönnetään yhteisön talouteen perustuvan tarveharkinnan perusteella.

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteisöille, joiden jäsenistä vähintään 90 % on ylioppilaskunnan jäseniä. Hakukelpoisia yhteisöjä ovat ylioppilaskunnan ainejärjestö- ja kampusjärjestöluetteloon hyväksytyt (tai hyväksymistä odottavat) yhteisöt.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää yleisavustuksien jakamisesta.

Kun yleisavustukset ovat haettavissa, niistä tiedotetaan tällä sivulla sekä ISYY:n muissa viestintäkanavissa.

Hankeavustukset

Hankeavustukset on tarkoitettu kaikenkokoisten yhteisöjen hankkeiden tukemiseen oman ja mahdollisen muun ulkopuolisen rahoituksen ohella.

Hankeavustus myönnetään hankesuunnitelman arvioinnin perusteella oikeustoimikelpoiselle yhteisölle tai ylioppilaskunnan kerholle. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteisöille, joiden jäsenistä vähintään puolet on ylioppilaskunnan jäseniä.

Hankeavustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa: syyslukukauden aikana toteutuviin hankkeisiin keväällä ja kevätlukukauden aikana toteutuviin hankkeisiin syksyllä. Hankeavustusta voidaan hakea mm. järjestön julkaisuun, ylioppilaskunnan tilavuokriin, tapahtuman järjestämistä varten tai kopiokiintiöihin.

Hankkeen päätyttyä avustuksen saanut yhteisö on velvollinen toimittamaan raportin hankkeesta avustuksen myöntäjälle. Raportoinnin laiminlyöminen estää kaikkien ylioppilaskunnan avustusten hakemisen ja maksamisen.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää hankeavustuksien jakamisesta.

Kun hankeavustukset ovat haettavissa, niistä tiedotetaan tällä sivulla sekä ISYY:n muissa viestintäkanavissa.

Avoinna olevat haut:

Avustushakuja ei ole tällä hetkellä avoinna.

Lisätietoja:

ISYY:n pääsihteeri, paasihteeri(at)isyy.fi, p. 044 576 8417

Lue lisää:

Hakemukset ja lomakkeet
Ohjeistus hankesuunnitelman tekemiseen (Säännöt ja ohjeistukset -sivulla)