Kampusvaliokunnat

Kampusvaliokunta huolehtii omaa kampustaan koskevista asioista. Kampusvaliokuntaan kuuluu hallituksen jäseniä ja ISYY:n jaostojen puheenjohtajat.

Jokaisella kampuksella on oma kampusvaliokuntansa.

Kampusvaliokuntien yhteystiedot