Jaostot

Ylioppilaskunnan jäsenten toiminta on järjestetty jaostoittain. Joensuun ja Kuopion kampuksilla toimii kolme jaostoa (sosiaalipoliittinen jaosto, koulutuspoliittinen jaosto ja vapaa-ajan jaosto), joihin jokainen ylioppilaskunnan jäsen on tervetullut. Tämän lisäksi kummallakin kampuksella on ainejärjestöjen puheenjohtajille tarkoitettu järjestöjaosto.

Savonlinnan kampuksella ainejärjestöt hoitavat jaostojen tehtäviä.

Olet tervetullut mukaan jaostojen toimintaan ja työskentelyyn!

Järjestöjaosto
Järjestöjaoston tehtävänä on koota saman pöydän ääreen kampuksen kaikkien ainejärjestöjen puheenjohtajat. Tämä parantaa tiedonvälitystä yo-kunnan ja ainejärjestöjen välillä sekä edesauttaa uusien kontaktien luomista yli oppiainerajojen.

Edunvalvontajaosto
Jaosto tarjoaa kokoontumispaikan kerran kuukaudessa kaikille koulutus- ja sosiaalipoliittisista asioista kiinnostuneille. Kokouksissa käsittelemme ajankohtaisia koulutukseen, opintojen etenemiseen, yliopiston rakenteisiin tai opiskelun tukeen liittyviä aiheita niin ainejärjestö- kuin valtakunnallisellakin tasolla. Sosiaalipoliittisia teemoja ovat muun muassa opiskelijan hyvinvointi, opintotuki, ja opetuksen laatu. Jaosto järjestää myös kaikille jäsenille avoimia päihteettömiä hengailuiltoja.

Vapaa-ajan jaosto
Vapaa-ajan jaoston tehtävänä on koota ainejärjestöjen edustajat ja kerhojen puheenjohtajat yhteen, ja tiivistää kerhojen sekä ainejärjestöjen välistä yhteistyötä. Yhdessä kerhojen ja ainejärjestöjen kanssa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan vapaa-ajan aktiviteetteja Itä-Suomen yliopiston kampuksilla.

Jaostojen yhteystiedot