Edustajiston valiokunnat

Edustajisto voi perustaa enintään toimikaudekseen valiokuntia. Edustajisto määrittää valiokunnan tehtävät, sen toimialan ja jäsenet valiokuntaa perustaessaan.

Valiokunta voi tehdä edustajistolle tai hallitukselle esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista.

Hyvinvointivaliokunta (HV)

Hyvinvointivaliokunta pyrkii nimensä mukaisesti vaikuttamaan opiskelijan hyvinvointiin ja kehittämään siihen yhteydessä olevia palveluita ja yhteistyötä tarvittavien tahojen kanssa. Hyvinvointivaliokunta seuraa aktiivisesti edustajiston valitseman hallituksen toimintaa valiokunnan toimialueeseen kuuluvien asioiden osalta ja tekee yhteistyötä hallituksen jäsenten kanssa.

Valiokunta huomioi toiminnassaan ylioppilaskunnan edustajiston vaalikaudelle 2014–2015 asettamat linjaukset ja pyrkii edesauttamaan näiden linjausten saavuttamista. Eräänä painopistealueena on opiskelijoiden tukipalveluiden seuraaminen ja kehittäminen. Opiskelijan tukipalveluihin kuuluvat muun muassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toiminta ja siinä riittävät psykologipalvelut opiskelijalle. Esteetön opiskelu ja opinto-ohjaus ovat oleellisesti tukipalveluihin kuuluvia teemoja.

Toinen tehtävä liittyy korkeakoululiikunnan kehittämisen seurantaan. Tällä tarkoitetaan Itä-Suomen yliopiston kampuksilla käynnissä olevien korkeakoululiikuntahankkeiden (tällä hetkellä Sykettä Savilahdella ja Sykettä Susirajalla) edistymisen seuraamista sekä mahdollista yhteistyötä hankkeiden vastuuhenkilöiden kanssa. Tausta-ajatuksena hankkeissa on monipuolisten ja korkealaatuisten liikuntapalveluiden tarjoaminen Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Hyvinvointivaliokunta seuraa liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden toimintaa ja laatua. Liikunta- ja vapaa-aikapalvelut pitävät sisällään Itä-Suomen yliopiston tarjoamat liikuntamahdollisuudet, kerho- ja järjestötoiminnan, monipuolisen kulttuuritarjonnan sekä muut vapaa-ajan palvelut. Tarkoituksena on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus virikkeelliseen ja liikunnalliseen vapaa-aikaan yliopisto-opiskeluiden vastapainona.

Myös kansainväliset asiat ovat osa hyvinvointivaliokunnan vastuualuetta. Tähän sektoriin kuuluu niin kansainvälisten opiskelijoiden asema Itä-Suomen yliopistossa, kuin suomalaisten opiskelijoiden mahdollisuudet kansainvälistymiseen Suomessa ja ulkomailla.

Sähköpostit: hyvinvointivaliokunta(at)isyy.fi

Sääntövaliokunta

Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin. Mikäli sääntöjen tulkinnasta tulee erimielisyyksiä, sääntövaliokunta esittää ylioppilaskuntaa sitovan sääntötulkinnan edustajiston puheenjohtajalle. Lisäksi, sääntövaliokunta antaa lausunnon ylioppilaskunnalle tai sen toimielimille niiden käsitellessä oikaisupyyntöä tai –vaatimusta.

Sähköpostit: saantovaliokunta(at)isyy.fi

Talous-, yritysyhteistyö- ja tilavaliokunta (TYTti)

Talous-, yritysyhteistyö- ja tilavaliokunnan tehtäviin kuuluvat muun muassa ylioppilaskunnan talouden ja sijoitusten aktiivinen seuranta. Edustajistokauden aikana tavoitteena on luoda ylioppilaskunnalle keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma.

TYTti vastaa, yhteistyössä hallituksen kanssa, myös ylioppilaskunnan yritysyhteistyön ja ylioppilaskunnan jo olemassa olevien sekä tulevin tilojen kehittämisestä.

Sähköpostit: talyrtilavaliokunta(at)isyy.fi

Viestintä- ja tulevaisuusvaliokunta

Sähköpostit: vietulevaliokunta(at)isyy.f