Edustajisto

Ylioppilaskunnan ylin päättävä elin on 39-jäseninen edustajisto, joka valitaan parittomien vuosien marraskuun alussa pidettävin vaalein kaksivuotiskaudeksi.

Edustajisto valitsee vuosittain hallituksen hoitamaan ylioppilaskunnan toimintaa.

Vuosittaisen toiminnan linjat ja talous määritellään toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa, jotka edustajisto vahvistaa.

Edustajiston kokousten päivät ja paikat vuonna 2017

Kevät 2017:
– Keskiviikko 1.2.2017 klo 17, video
– Keskiviikko 29.3.2017 klo 17, Kuopio
– Keskiviikko 26.4.2017 klo 17, video

Syksy 2017:
– Perjantai 22.–23.9.2017 klo 17, Savonlinna, yön yli
– Keskiviikko 25.10.2017 klo 17, video
– (Keskiviikko 15.11.2017 klo 17, video, Iltakoulu TOSU:lle yms. tai varakokous)
– Perjantai 8.12.2017 klo 17, Joensuu

Kokoukset ovat avoimia kaikille ISYY:n jäsenille.

Edustajisto:

Edustajiston puheenjohtajisto ja tehtävät

Edustajiston puheenjohtaja Pyry Mattila
Edustajiston 1. varapj. Juuso Sikiö
Edustajiston 2. varapj. Teemu Huikuri

Puheenjohtajan tehtävät:
Ylioppilaskunnan puheenjohtajan tehtävä on valvoa ylioppilaskunnan toiminnan lain- ja säännönmukaisuutta sekä tukea edustajiston antaman strategisen ohjauksen toteutumista ylioppilaskunnan jokapäiväisessä toiminnassa.

Tapaamiset yliopiston, kaupunkien sekä maakuntien johdon kanssa ja edustaminen erilaisissa tilaisuuksissa ovat keino huolehtia siitä, että ISYY on mukana päätöksenteossa kaikilla tasoilla niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti.

Varapuheenjohtajiston tehtävät:
Edustajiston varapuheenjohtajisto toimii puheenjohtajan apuna ja tukena edustajiston toiminnan johtamisessa. Lisäksi he toimivat edustajiston kokouksessa puheenjohtajana, jos varsinainen puheenjohtaja on estynyt.

Varapuheenjohtajilla on kokonaisvaltainen käsitys ylioppilaskunnan toiminnasta, ylioppilaskunnan puheenjohtajan ohella he valvovat strategisten linjojen toteutumista. Varapuheenjohtajat pysyttelevät ajan tasalla ylioppilaskunnan asioissa ja heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Edustajiston yhteystiedot