Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö

Tervetuloa mukaan muuttamaan maailmaa yhdessä ISYY:n kanssa!

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa Sinulla on monta eri mahdollisuutta päästä vaikuttamaan ympäröivään maailmaan kehitysyhteistyön kautta. Kehitysyhteistyön avulla pyritään poistamaan eriarvoisuutta globaalisti sekä vähentämään köyhyyttä. ISYY tekee kehitysyhteistyötä yhdessä mm. jäsentensä ja Suomen Ylioppilaskuntien liiton (SYL) kautta.

Kehitysyhteistyöhanke

SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan keskiössä on koulutus, joka on avainasemassa köyhyyden vähentämisessä sekä rauhan, ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä.

Lisätietoa SYL:n kehitysyhteistyöhankkeista löytyy SYL:n verkkosivuilta.

Jos haluat tukea SYL:n kehitysyhteistyötoimintaa, maksa vapaavalintainen summa SYL:n tilille:
IBAN FI04 8000 1501 45 DABAFIHH, viesti: kehitysyhteistyölahjoitus.

Keräysluvan tiedot:

Lupanumero: RA/2017/68
Toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kehitysyhteistyöviikko

Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikko on SYL:n ja ylioppilaskuntien yhteinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä kehitysyhteistyötietoutta opiskelijoiden keskuudessa. ISYY osallistuu valtakunnalliseen kehitysyhteistyöviikkoon jo neljättä kertaa.

ISYY:n Kehy-viikko Facebookissa: Kehyviikko ISYY

Ota yhteyttä ja osallistu kehitysyhteistyöviikon toteuttamiseen!

Kehykerho

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyökerho on yksi monista ylioppilaskunnan harrastekerhoista. Se pyrkii lisäämään opiskelijoiden tietoisuutta kehitysyhteistyöasioista ja herättämään keskustelua sekä toimimaan kestävän kehityksen ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi.Tällä hetkellä kerholla on toimintaa pääasiassa Joensuun kampuksella.

Lisätietoa voit kysyä ISYY:n hallituksen kehitysyhteistyövastaavalta.

Hallituksen yhteystiedot

Lue lisää:

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry: kehitysyhteistyö